Su Tutucu

Su Tutucu

Beton islerinde kullanılan PVC Plastik Su Tutucu Bantlar tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, her iki özelliğinde ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Yapının zeminindeki basınçlı suya karşı konulması gerekiyorsa, derzde kullanılacak PVC Su Tutucu Bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır.

Eğer basınçlı zemin suyun söz konusu değil ise ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesitinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC Su Tutucu Bantlar kullanılmalıdır. Eğer yapı deprem kuşağı üzerinde ise veya çökme olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelecek aşırı gerilmeleri absorbe edecek ve çaprazlama yöndeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir. Çizelge A bant tiplerinin kullanım yerlerini göstermektedir.

Diğer Ürünler